چطور گوگل انواع اطلاعات را پیدا می‌کند؟

گوگل (Google) چگونه اطلاعات را دریافت می‌کند؟ خزیدن (Crawling): خزیدن (Crawling) به فرآیندی گفته‌می‌شود که در آن ربات گوگل صفحه‌های جدید و به روز شده را می‌یابد و به فهرست گوگل اضافه می‌کند. ما از تعداد زیادی کامپیوتر برای بدست آوردن میلیاردها صفحه در شبکه وب استفاده می‌کنیم. به نرم‌افزاری که عملیات آوردن اطلاعات را […]